No Kill!

Livbojen arbetar utifrån No Kill.

Det innebär att vi aldrig avlivar katter som är skygga, eller kan behandlas och få ett bra liv. 

I USA är "No Kill" ett vedertaget begrepp och börjar komma mer och mer här i Sverige.

För att förklara i korthet vad "No Kill" står för, så är det att man inte avlivar friska katter eller katter som går att behandla och göra friska, och det gäller allla katter, vare sig de är skygga eller tama. "No Kill" betyder med andra ord att alla katter ska ha samma chans i livet, samma rättigheter. Rätten att leva ett bra liv.  Det betyder inte att man låter sjuka katter plågas ihjäl, vilket många okunniga tror. 

Vi är anslutna till paraplyorganisationen Svekatt som betonar alla katters rätt till liv och vi jobbar enligt deras policy. Endast obotbara katter som lider skall avlivas. De seriösa katthemmen arbetar med alla katters rätt till liv.  


 

Alla katter har rätt till sitt liv - även skygga, de kan få ett värdigt liv på sina egna premisser.

När du lämnar en katt till oss så kan du känna dig trygg och veta att vi kommer göra allt för att hitta ett bra hem till den.

När du skänker pengar till oss, kan du vara säker på att vi endast kommer att använda pengarna till att hjälpa hemlösa katter.

Alla gåvor går oavkortat till katterna: 
veterinärvård (oftast den allra största utgiften), läkemedel till katterna, mat, sand och andra kattillbehör.