livbojen logga fb

Arbeta aktivt /Volontär

Vill du hjälpa oss aktivt? Du kanske har kontakter med nån djuraffär och kan fixa bättre priser eller gratis mat? Du kanske har hund och skulle kunna sätta upp lappar åt oss på hundpromenaden? Du kanske skulle kunna hjälpa oss att köra katter till veterinär? Har du en blogg kanske vi kan få vara länkade? Du kanske kan sprida ordet om oss via facebook eller twitter?
Alla idéer är välkomna! 

OBS: vi är intresserade av att få ut ordet om Livbojen i hela regionen
inte bara Eskilstuna.